Dưới đây là điều khoản và điều kiện sử dụng của trang web https://thelanguagekingdom.com/:

1. Chấp Nhận Điều Kiện

Việc sử dụng trang web The Language Kingdom đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng sử dụng trang web ngay lập tức.

2. Bản Quyền

Mọi nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, video, đồ họa và mã nguồn, đều được bảo vệ bởi bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc sở hữu của The Language Kingdom hoặc các bên thứ ba có liên quan. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Nội Dung Người Dùng

Khi bạn đóng góp nội dung cho trang web, bạn cam kết rằng các nội dung đó không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào và không chứa thông tin đồn thổi, phỉ báng hoặc bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật nào. Chúng tôi có quyền loại bỏ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho là không phù hợp hoặc vi phạm điều khoản này.

4.Bảo Mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật được quy định trên trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào bạn chia sẻ công khai trên trang web hoặc thông qua các phương tiện truyền thông xã hội.

5. Thay Đổi và Cập Nhật

Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới.

6. Pháp Luật Áp Dụng

Tất cả các tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của quốc gia chúng tôi đặt trụ sở.
Vui lòng đọc và hiểu kỹ các điều khoản và điều kiện trước khi sử dụng trang web TheLanguageKingdom . Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.